دانلود آموزشهای کمیاب

جایزه ۵۰ میلیون تومانی (پول نقد)

0 40
جایزه 50 میلیون تومانی (پول نقد)

جایزه ۵۰ میلیون تومانی (پول نقد)

جهت برنده شدن جایزه پنجاه میلیون تومانی پول نقد ، فایل خریداری شده باید حاوی کلمه ی برنده باش به رنگ قرمز باشد.درصورتیکه فایل خریداری شده دارای یکی از حروف کلمه برنده باش به رنگ قرمز باشد، شما میتوانید با خریداری فایلهای دیگر به سایر حروف کلمه برنده باش دسترسی پیدا کنید.
زمانی که شما موفق به جمع آوری تمام حروف کلمه برنده باش به رنگ قرمز شدید، میتوانید از طریق فرم تماس با ما ، به ما اطلاع دهید.
 
دقت نمایید تمام اطلاعات شما هنگام…

ممکن است شما دوست داشته باشید